top of page

Fler möjligheter - om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ditt ärende prövat utanför Göta Hudklinik!

1 - Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar de flesta tvister om privatpersoners försäkringar, dock inte tvister som rör ett lägre belopp än 2 000 kronor eller medicinska bedömningar.

Fler undantag finns och framgår av ARN:s hemsida. Anmälan till ARN måste göras senast inom ett år efter det att du har framfört ditt klagomål till Göta Hudklinik.

08-508 860 00
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden >

2 - Inspektion för vård & omsorg (IVO)

IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Skulle du ha klagomål på sjukvårdspersonal eller behandlingar inom hälso- och sjukvården kan IVO hjälpa pröva ditt ärende!

010-788 50 00

Inspektionen för vård och omsorg

Box 45184

104 30, Stockholm

Inspektionen för vård och omsorg >

3 - Konsumentverket

Till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument vänder du dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer, hållbara val och annat du behöver hjälp med.

0771-525 525
Hallå konsument
Box 48
651 02 Karlstad

Hallå konsument >

4 - Patientskadenämnden

Patientskadenämnden är en rådgivande nämnd till försäkringsbolagen. Nämnden ska på begäran av patient, vårdgivare, försäkringsbolag eller domstol yttra sig i skadeärenden som rör patientförsäkringen.

Patientskadenämnden
Box 24127
104 51 Stockholm

Patientskadenämnden >

bottom of page